Jan en Clara Nijssen Stichting

Voor financiële steun voor en tegen eenzaamheid van ouderen (70+)

JCN

Sedert een aantal jaren is de Jan en Clara Nijssen Stichting in Sittard en Maastricht en omgeving actief. Door een legaat van de naamgevers zijn wij in staat om individuele 70-plussers, die dreigen te vereenzamen of anderszins hulp nodig hebben, en die door de gebruikelijke instanties niet of onvoldoende kunnen worden geholpen, te ondersteunen. Dat doen wij door het doen van rechtstreekse giften en/of mogelijk maken van activiteiten voor deze doelgroep.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur kent een tweetal leden die op voordracht van de Burgemeester van respectievelijk gemeente Maastricht en Sittard-Geleen worden benoemd. Een derde lid wordt aangewezen door de Gouverneur van Limburg. Het bestuur beheert het stichtingskapitaal en beslist over aanvragen, waaraan vervolgens al of niet een geldbedrag wordt beschikbaar gesteld. Er wordt naar gestreefd jaarlijks niet méér uit te keren, dan de opbrengst uit rentebaten van het oorspronkelijke legaat.

Bijdrage

De JCN Stichting heeft onder andere meerdere keren een garantiesubsidie gegeven aan initiatieven die zich richten op sociale ontmoeting van ouderen (sociaal café, sociaal restaurant). Ook neemt de JCN Stichting deel aan het samenwerkingsverband “Organisatie Stichtingen Goede Doelen (OSGD)”.

Voorbeelden

Een gehandicapte 78 jarige man ontving een bijdrage in de kosten van een uitstapje met het Rode Kruisschip, de Henri Dunant.

Een 75-jarige weduwe die wegens revalidatie buiten Maastricht verbleef, kreeg bezoek van haar dochter, dankzij een bijdrage in de kosten openbaar vervoer van de dochter.

Een 82-jarige bewoonster van een aanleunwoning ontving een bijdrage in de inrichtingskosten van haar woning, omdat ze daarvoor niet had kunnen sparen.