Visie

Visie

Volgens haar statuten wil de JCN stichting zinvolle en doelmatige hulp bieden aan oudere personen, waarbij een leeftijdsgrens van minimaal zeventig jaar wordt aangehouden. De stichters waren getroffen door het leed van de eenzaamheid, dat onder deze groep veel voorkomt. Eenzaamheid gaat nogal eens gepaard met, en is niet zelden zelfs een gevolg van een laag inkomen.

De JCN stichting stelt zich derhalve vooral in op het helpen van de individuele bejaarde (70-plusser). Het bestuur houdt echter rekening met het tweede lid van de “Stichtingsdoelstelling” (zie hierna). Dat betekent echter ook dan dat de leeftijdsgrens niet wordt losgelaten.

De JCN stichting stelt zich officieel ten doel:

  1. Het bieden van doelmatige hulp, zowel financieel, als op andere wijze, aan lichamelijk en geestelijk normale, doch vereenzaamde bejaarden ouder dan zeventig jaar, woonachtig in de gemeenten Maastricht of Sittard, die hetzij door algemene, hetzij door persoonlijke omstandigheden buiten hun schuld in moeilijkheden zijn geraakt en aan wie door andere instellingen geen of onvoldoende hulp kan worden verleend.
  2. Bij voldoende rente-inkomsten zal het doel van de stichting worden verbreed tot het bieden van hulp aan bejaarden, die in bovengenoemde omstandigheden verkeren en in andere Limburgs gemeenten wonen, en tot het bekostigen van verdere voorzieningen die bij de beoogde bejaardenzorg nodig zullen blijken, met dien verstande dat de personen wonende in de gemeenten Maastricht en Sittard voorrang hebben.