Contact

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen rechtstreeks verzonden worden aan het ambtelijk secretariaat van de JCN Stichting (zie contactgegevens). Het bestuur komt jaarlijks regelmatig bij elkaar en handelt zo mogelijk ook tussentijds aanvragen af.

Contactgegevens

Algemeen

Kvk: 41078933